Plan zagospodarowania przestrzennego

31-05-2011

W dniu 30 maja 2011 r. Rada Miejska w Radomiu uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "lotnisko" dla terenu o powierzchni 22.5905 ha należącego do Gminy Miasta Radomia, położonego w obrębie lotniska Radom - Sadków.

Dokument ten jest jednym z kluczowych załączników wymaganych do uzyskania zezwolenia na założenie lotniska i uzyskania wpisu do rejestru lotnisk cywilnych; uchwalenie planu miejscowego przybliża uruchomienie cywilnej działalności lotniczej w Radomiu.

Zarząd Portu Lotniczego "RADOM" S.A. dziękuje Radzie Miejskiej w Radomiu wraz z jej przewodniczącym Dariuszem Wójcikiem za pomoc udzielaną w trakcie opracowywania planu "lotnisko" oraz jego bezzwłoczne uchwalenie. Wyrazy uznania należą się również pracownikom Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, z dyrektorem Bronisławem Elżanowskim na czele, którzy w pełni zaangażowali się w jego przygotowanie, a dzięki swojej fachowej wiedzy w ekspresowym tempie przeprowadzili projekt dokumentu przez wszystkie etapy konsultacji i ustaleń.